Vi bygger midlertidig vej ved Papirfabrikken

Det kræver blandt andet, at vi spærrer højre vognbane i retning mod Viborgbroen fra sydsiden.

Oversigtsfoto over den midlertidige vej

Når AP Pensions entreprenører begynder at bygge på Søtorvet, bliver den nederste del af vejen til Papirfabrikken lukket. Derfor bygger vi en midlertidig vej fra Christian 8s Vej til den resterende del af vejen til Papirfabrikken. Vejen kommer til at munde ud i et T-kryds nord for Kvickly og får både højre- og venstresvingbane på Christian 8s Vej.

Vi har allerede fældet de første træer langs Christian 8s Vej – og i denne uge går vi i gang med at rydde græsrabat, kantsten og asfalt. Inden længe vi er nødt til at spærre højre vognbane i retning mod Viborgbroen, så vi kan etablere højre- og venstresvingbane samt et nyt lyskryds, så trafikken kommer til at glide bedre. Der vil hele tiden være ét spor farbart i hver retning. Vi forventer at være færdige med vejarbejdet slut juli/start august. 

Cykelstien langs med Kvickly er ligeledes spærret, mens vejarbejdet står på.

Til sidst bygger vi den midlertidige vej, som skal kobles på Vejen Papirfabrikken. Vi forventer at være færdige i slutningen af august.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske generne.